Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie firma BCS Grzegorz Makowski; ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-103-60-13. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i utrzymywania konta użytkownika w sklepie. Twoje dane będą przechowywane w bazie sklepu przez czas jego funkcjonowania, chyba że wcześniej usuniesz konto, co spowoduje usunięcie danych z bazy.Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.